Aktualności

Niepłodność nie musi być problemem
Stres? Nerwica? Depresja? Wypalenie. Przebyty COVID ? TO ZDECYDOWANIE OBNIŻA ODPORNOŚĆ

UWAGA !!! 9 Konferencja Medycyny Integracyjnej. 25.06.2022 Łódź, CKD

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Medycyna Integracyjna – Łódź 2022”

Łódź, 25 czerwca 2022 r.

CENTRUM DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO - AULA ZACHODNIA

Program Konferencji

               9.00    Uroczyste otwarcie   

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej,   Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med.  Piotr Woźniak, prof. uczelni - Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sesja I

Moderatorzy: dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni
                          dr hab. n med. Piotr Woźniak, prof. uczelni
                          dr hab. n med. Piotr Oszukowski, prof. uczelni

9.10 - 9.25     Akupunktura – przeszłość i przyszłość
dr Grzegorz Cybart

  9.25 - 9.40     Rak płuca – zachorowalność i umieralność w Polsce w pierwszym  dwudziestoleciu XXI wieku”
dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni

  9.40 - 9.55     Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla medycyny XXI wieku
lic. piel. Anna Marciniak, dr n med. Joanna Chrobak-Bień,
dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni

9.55 - 10.10   Klawi terapia w ostrym wirusowym zapaleniu płuc
dr Janusz Kołodziejczyk

10.10 - 10.25   Dyskusja

10.25 - 10.40   Przerwa kawowa

Sesja II

Moderatorzy: dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni
                          dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak,
                          dr Grzegorz Cybart

10.40 - 10.55   Pierwiastki od A(angiogenezy) do Z(aburzeń rozwoju płodu)  
dr hab. n o zdrowiu Joanna Suliburska, prof. uczelni

10.55 - 11.10   CYTOLOGIA – czy można wyprzedzić raka szyjki
mgr poł. Jolanta Parafiniuk

11.10 - 11.25   Reakcja na stres – rozumienie i leczenie
dr Justyna Sobolewska-Nowak               

11.25 - 11.40   Zastój Krwi w świetle Biofizyki Układu Krążenia
                            dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak

11.40 - 11.55   Dyskusja

11.55 - 12.25   Przerwa kawowa

Sesja III

Moderatorzy: Prof. dr hab. n o zdrowiu Joanna Suliborska
                          dr n. med. Bogusław Sobolewski
                          prof. dr hab. med. Mirosław Topol

12.25 - 12.40  Rola położnej w opiece nad pacjentką w czasie pandemii Covid- 19
lic. poł. Anna Chwiejczak, lic. poł. Julia Wiśnik                                              

12.40 - 12.55   Stres oksydacyjny
dr Artur Nowak 

12.55 - 13.10  Niefarmakologiczne metody łagodzenie bólu porodowego na Bloku Porodowym lic. poł. Monika Słupińska

13.10 - 13.25   Medycyna Alternatywna i  Komplementarna (MAK)CAM – co świat na to?
dr hab. n med. Piotr Woźniak, prof. uczelni

13.25 - 13.35   Dyskusja

             13.35   Zakończenie Konferencji

 

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Medycyna Integracyjna – Łódź 2022”

Łódź, 25 czerwca 2022 r.

CENTRUM DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO - AULA ZACHODNIA

Program Konferencji

               9.00    Uroczyste otwarcie   

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej,   Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med.  Piotr Woźniak, prof. uczelni - Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sesja I

Moderatorzy: dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni
                          dr hab. n med. Piotr Woźniak, prof. uczelni
                          dr hab. n med. Piotr Oszukowski, prof. uczelni

9.10 - 9.25     Akupunktura – przeszłość i przyszłość
dr Grzegorz Cybart

  9.25 - 9.40     Rak płuca – zachorowalność i umieralność w Polsce w pierwszym  dwudziestoleciu XXI wieku”
dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni

  9.40 - 9.55     Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla medycyny XXI wieku
lic. piel. Anna Marciniak, dr n med. Joanna Chrobak-Bień,
dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni

9.55 - 10.10   Klawi terapia w ostrym wirusowym zapaleniu płuc
dr Janusz Kołodziejczyk

10.10 - 10.25   Dyskusja

10.25 - 10.40   Przerwa kawowa

Sesja II

Moderatorzy: dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni
                          dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak,
                          dr Grzegorz Cybart

10.40 - 10.55   Pierwiastki od A(angiogenezy) do Z(aburzeń rozwoju płodu)  
dr hab. n o zdrowiu Joanna Suliburska, prof. uczelni

10.55 - 11.10   CYTOLOGIA – czy można wyprzedzić raka szyjki
mgr poł. Jolanta Parafiniuk

11.10 - 11.25   Reakcja na stres – rozumienie i leczenie
dr Justyna Sobolewska-Nowak               

11.25 - 11.40   Zastój Krwi w świetle Biofizyki Układu Krążenia
                            dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak

11.40 - 11.55   Dyskusja

11.55 - 12.25   Przerwa kawowa

Sesja III

Moderatorzy: Prof. dr hab. n o zdrowiu Joanna Suliborska
                          dr n. med. Bogusław Sobolewski
                          prof. dr hab. med. Mirosław Topol

12.25 - 12.40  Rola położnej w opiece nad pacjentką w czasie pandemii Covid- 19
lic. poł. Anna Chwiejczak, lic. poł. Julia Wiśnik                                              

12.40 - 12.55   Stres oksydacyjny
dr Artur Nowak 

12.55 - 13.10  Niefarmakologiczne metody łagodzenie bólu porodowego na Bloku Porodowym lic. poł. Monika Słupińska

13.10 - 13.25   Medycyna Alternatywna i  Komplementarna (MAK)CAM – co świat na to?
dr hab. n med. Piotr Woźniak, prof. uczelni

13.25 - 13.35   Dyskusja

             13.35   Zakończenie Konferencji

 

 

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Medycyna Integracyjna – Łódź 2022”

Łódź, 25 czerwca 2022 r.

CENTRUM DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO - AULA ZACHODNIA

Program Konferencji

               9.00    Uroczyste otwarcie   

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej,   Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med.  Piotr Woźniak, prof. uczelni - Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sesja I

Moderatorzy: dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni
                          dr hab. n med. Piotr Woźniak, prof. uczelni
                          dr hab. n med. Piotr Oszukowski, prof. uczelni

9.10 - 9.25     Akupunktura – przeszłość i przyszłość
dr Grzegorz Cybart

  9.25 - 9.40     Rak płuca – zachorowalność i umieralność w Polsce w pierwszym  dwudziestoleciu XXI wieku”
dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni

  9.40 - 9.55     Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla medycyny XXI wieku
lic. piel. Anna Marciniak, dr n med. Joanna Chrobak-Bień,
dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni

9.55 - 10.10   Klawi terapia w ostrym wirusowym zapaleniu płuc
dr Janusz Kołodziejczyk

10.10 - 10.25   Dyskusja

10.25 - 10.40   Przerwa kawowa

Sesja II

Moderatorzy: dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni
                          dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak,
                          dr Grzegorz Cybart

10.40 - 10.55   Pierwiastki od A(angiogenezy) do Z(aburzeń rozwoju płodu)  
dr hab. n o zdrowiu Joanna Suliburska, prof. uczelni

10.55 - 11.10   CYTOLOGIA – czy można wyprzedzić raka szyjki
mgr poł. Jolanta Parafiniuk

11.10 - 11.25   Reakcja na stres – rozumienie i leczenie
dr Justyna Sobolewska-Nowak               

11.25 - 11.40   Zastój Krwi w świetle Biofizyki Układu Krążenia
                            dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak

11.40 - 11.55   Dyskusja

11.55 - 12.25   Przerwa kawowa

Sesja III

Moderatorzy: Prof. dr hab. n o zdrowiu Joanna Suliborska
                          dr n. med. Bogusław Sobolewski
                          prof. dr hab. med. Mirosław Topol

12.25 - 12.40  Rola położnej w opiece nad pacjentką w czasie pandemii Covid- 19
lic. poł. Anna Chwiejczak, lic. poł. Julia Wiśnik                                              

12.40 - 12.55   Stres oksydacyjny
dr Artur Nowak 

12.55 - 13.10  Niefarmakologiczne metody łagodzenie bólu porodowego na Bloku Porodowym lic. poł. Monika Słupińska

13.10 - 13.25   Medycyna Alternatywna i  Komplementarna (MAK)CAM – co świat na to?
dr hab. n med. Piotr Woźniak, prof. uczelni

13.25 - 13.35   Dyskusja

             13.35   Zakończenie Konferencji

 

 

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Medycyna Integracyjna – Łódź 2022”

Łódź, 25 czerwca 2022 r.

CENTRUM DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO - AULA ZACHODNIA

Organizator:   Polskie Towarzystwo Akupunktury
                            II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet    
                          Medyczny w Łodzi

KOMITET NAUKOWY

Współprzewodniczący:

prof. dr hab. n med. Jolanta Kujawa – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej

dr hab. n. med. Piotr Woźniak, prof. uczelni – Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wiceprzewodniczący:

dr hab. n o zdrowiu Ewa Borowiak, prof. uczelni – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Zachowawczego, Uniwersytet Medyczny  Łodzi

dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
ds. Kierunku Położnictwo, Kierownik Zakładu Dydaktyki w Położnictwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. med. mgr  inż. Krzysztof Michalak – Wydział Fizyki Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiego Oddziału PTA

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Joanna Suliburska– Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. med. Przemysław Oszukowski – Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Bloku Porodowego ICZMP w Łodzi,  PTA Łódź

dr hab. n med. Piotr Oszukowski, prof. uczelni – Kierownik Zakładu Morfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, PTA Łódź

prof. dr hab. med. Mirosław Topol – Zakład Angiologii, Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, PTA Łódź

dr hab. n med. Mariusz Grzesiak, prof. ICZMP – Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii
i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Kliniki Położnictwa, Perinatologii
i Ginekologii ICZMP w Łodzi

dr n med. Bogusław Sobolewski – Kierownik Zespołu Anestezjologów ICZMP w Łodzi, PTA Łódź

dr n med. Łukasz Kmieciak – ZG PTA, Sekretarz, PTA Łódź

dr Anna Nowajczyk-Olszewska – Prezes Oddziału Podlaskiego PTA

dr Mariola Pawłowicz-Piotrowska – Prezes Oddziału Mazowieckiego PTA

dr Grzegorz Cybart – ZG PTA, PTA Łódź, Kierownik Oddziału Rehabilitacji WSZ
w Zgierzu

dr Janusz Kołodziejczyk – PTA Oddział Wielkopolski

dr Paweł Ziółkowski – ZG PTA, PTA Łódź

mgr poł. Jolanta Parafiniuk – Blok Porodowy ICZMP w Łodzi, Klinika Położnictwa
i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Justyna Sobolewska-Nowak – Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Artur Nowak – Zakład Immunopatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr hab. n. med. Piotr Woźniak, prof. uczelni

Wiceprzewodnicząca: dr n o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni

Członkowie:

dr hab. n. med. Mariusz Grzesiak, prof. ICZMP

dr hab. n med. Piotr Oszukowski, prof. uczelni

dr n. med. Bogusław Sobolewski

dr Paweł Ziółkowski

dr Grzegorz Cybart

Halina Matulska

Anna Baraniecka

Andrzej Dębowski

 

 

Studenci – autorzy/prezenterzy prac, pozostali wykładowcy:

dr n med. Joanna Chrobak-Bień – Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

lic. poł. Monika Słupińska – studentka I roku studiów drugiego stopnia kierunku położnictwo, Blok Porodowy ICZMP w Łodzi

lic. poł. Julia Wiśnik – studentka I roku studiów drugiego stopnia kierunku położnictwo

lic. poł. Anna Chwiejczak – studentka I roku studiów drugiego stopnia kierunku położnictwo

lic. piel. Monika Marciniak – studentka II roku studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo

 

 

 

Jeżeli masz problemy z regulacją cyklu miesiączkowego...
Jeżeli bolą Cie plecy...
Naturalny lifting twarzy!? być może...