O mnie

 

 • Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych
 • Doctor of Science of Indian Academy of Acupuncture Science (Aurangabad)
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury
 • Member of Bord Adviser of Indian Academy of Acupuncture Science
 • Member of Scientific Board "Vietnam Journal Medicine"
 • Member of World Association of Chinesse Medicine
 • Member of International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques(ICMART)
 • Member of The World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS)
 • Redaktor Naczelny periodyku "Akupunktura Polska"

 

Przynależność do polskich towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
 • Polskie Towarzystwo Senologiczne
 • Polskie Towarzystwo Akupunktury

 

Autor 253 prac oryginalnych, poglądowych, popularyzatorskich, doniesień zjazdowych i monografii. 

 

 • Urodziłem się w Łodzi w rodzinie inteligenckiej. Moja matka była lekarzem medycyny, ojciec inżynierem i ekonomistą.
 • Matura-1977 w I Liceum im. M. Kopernika w Łodzi
 • Studia - Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi.
 • Dyplom lekarza-1983, za cały okres studiów 4.46, w każdym roku nagrody rektorskie.
 • Stażu podyplomowy w ZOZ-ie Łódź Bałuty
 • 1984- Specjalistyczny ZOZ Matki i Dziecka w Łodzi, z przeznaczeniem do pracy w budującym się Pomniku-Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
 • Katedra Położnictwa i Ginekologii Wojskowej Akademii Medycznej (działającej na bazie szpitala im. H. Jordana) kierownik- prof. dr hab. n. med. Marian Szpakowski.

 

 •  I stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa w roku 1987 
 • II stopień - specjalista ginekolog -położnik w 1990 – oba egzaminy z wynikiem bardzo dobrym
 • Dysertacja doktorska pt. „Ocena stosowania akupunktury w leczeniu zespołów bólowych narządów rodnych miednicy mniejszej u kobiet”--06.01.1995-promotor Prof. dr hab. n. med. Marian Szpakowski.

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński (specjalista krajowy ds. anestezjologii i intensywnej terapii)

Prof. dr med. Zbigniew Garnuszewski specjalista krajowy ds. akupunktury

 

 • "Doctor of Science Indian Academy of Acupunture Science”- Aurangabad 2000 (D.Sc)

 

 • Rozprawa habilitacyjna "Porównanie metod leczenia zespołu bólowego miednicy mniejszej w przebiegu przewlekłego zapalenia narządów rodnych u kobiet'- Clinical and Experimental Medical Letters. Vol.47, supl. C 2006. ISSN 1895-2089
 •  1988 - asystent w Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala- Pomnika CZMP w Łodzi.
 •  1990 - kierownik Specjalistycznej Przychodni Położnictwa i Chorób Kobiecych CZMP.
 •  1991 - koordynator części ginekologicznej programu kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób sutka u kobiet województwa łódzkiego.
 • 1991 -organizator pierwszej w Polsce Poradni Akupunktury ukierunkowanej na leczenie schorzeń ginekologicznych u kobiet.
 •  1998 Lekarz Naczelny Pionu położniczo-ginekologicznego w ICZMP
 • 1998 Zastępca Dyrektora ds. położnictwa i ginekologii ICZMP w Łodzi.
 • 2000  Zastępca Dyrektora ds. ginekologii a następnie ds. lecznictwa ICZMP (do 2013)
 • 2002 w ramach ogólnopolskiego ruchu „różowej wstążki” tytuł „Lekarz przyjacielem kobiety”.
 •  2002 podyplomowe studia - „Zarządzanie i marketing” w Instytucie Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi.
 • Od 2004 adiunkt w II Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Łodzi z zakresu położnictwa i ginekologii.

DZIAŁALNOŚĆ NA NIWIE NAUKOWEJ-GINEKOLOGIA, AKUPUNKTURA, POŁOŻNICTWO

 • 1991 Wiceprezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Akupunktury
 • 1995 Prezes O/Ł PTA
 • 1996 Redaktor Naczelny organu naukowego PTA „Akupunktura Polska”.
 • 1996 Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akupunktury
 • 1997 Wiceprezes PTA
 • 2001 Prezes Polskiego Towarzystwa Akupunktury.
 • Członkiem ICMART (Bruksela)
 •  WFAS (Pekin).
 • Od 1997 roku wyjeżdżałem również na naukowe zjazdy zagraniczne do Chin, Holandii, Singapuru, Tajlandii, Indii, Wietnamu poświęcone tematyce położniczo-ginekologicznej lub zastosowaniu akupunktury w położnictwie i ginekologii.
 • Od 2000 wykładowca w Indyjskiej Akademii Akupunktury - Aurangabad i Instytucie Tradycyjnej Akupunktury w Singapurze z zakresu zastosowania akupunktury w chorobach kobiecych.
 • W 2000 za aktywną działalność na rzecz rozwoju naukowego w dziedzinie akupunktury na świecie otrzymałem tytuł Doctor of Science Indian Academy of Acupunture Science”
 • Od roku 2001-2004 Członek Rady Doradców Indyjskiej Akademii Akupunktury.
 • Członek Rady Naukowej Vietnam Journal Medicine.

 

 • Członek komitetu organizacyjnego VI Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Gestozy PTG „Profilaktyka i Leczenie EPH-Gestozy” – Łódź, 1987,
 • Sekretarz IV Ogólnopolskiej Konferencji Akupunktury (Łódź 14.09.1991; PTA – CZMP).
 • Kierownik Naukowy kursu doskonalącego z zakresu leczenia akupunkturą schorzeń ginekologicznych i zespołów bólowych organizowanego przez PTA i CZMP w Łodzi –26.10.1996.
 • Wykładowca na kursach doskonalących dla lekarzy, które organizował prof. Gaszyński (pod auspicjami CMKP) w latach 1996-2000
 • Wykładowca z zastosowania akupunktury w schorzeniach położniczo-ginekologicznych w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy organizowanego przez Centrum Akupunktury w Warszawie, kierowanym przez Prof. dr med. Zbigniewa Garnuszewskiego w Warszawie w latach 1995-1998.

Działalność naukowo-badawcza: PROJEKTY BADAWCZE

 1. Projekt Badawczy KBN Nr 4P05E 12514 pt. „Analiza infekcyjnych przyczyn porodów przedwczesnych i przedwczesnego odpływania płynu owodniowego” - wykonawca
 2. Projekt badawczy KBN Nr 6P05E 10321 pt. „Ocena wartości pomiarów mikrokrążenia w siatkówce oka u ciężarnych z EPH gestozą oraz hypotrofią płodu” -wykonawca
 3. Projekt pt. „Diagnostyka i leczenie schorzeń kobiecych narządów rodnych za pomocą lasero- i elektro-akupunktury” realizowany we współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym oraz Białoruską Akademią Medyczną w ramach umowy międzyrządowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi Nr 76/2003 - koordynator
 4. Projekt pt. „Stosowanie naturalnych metod leczenia w przypadkach schorzeń kobiecych występujących w różnych okresach życia” realizowany we współpracy z Wietnamskim Instytutem Medycyny Tradycyjnej w Hanoi w ramach umowy międzyrządowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu Nr 7/2001/2003 - KOORDYNATOR

 

 

 

Od roku 1997 prowadzę stałą współpracę zagraniczną z licznymi ośrodkami stosującymi także akupunkturę w leczeniu chorób kobiecych.

Należą do nich:

 • Indyjska Akademia Akupunktury, Aurangabad (Prof. Sir. dr P.B. Lohyia- Prezydent)
 • Instytut Tradycyjnej Akupunktury w Singapurze (Prof. Dr Ac. T.T. Ang- Naczelny Lekarz, Wiceprezydent Światowej Organizacji Medycyny Chińskiej) Światowa Fundacja Medycyny Naturalnej, Kanadyjskiego Towarzystwa Medycznej Akupunktury (Prof. Steven K.H. Aung- Uniwersytet Alberta w Edmonton)
 • Instytut Biofizyki Chińskiej Akademii Naukowej, Pekin (Prof.dr Zhu Zhong- Dyrektor Instytutu)
 • Białoruski Uniwersytet Państwowy i Białoruska Akademia Medyczna w Mińsku (Prof. Aleksander Sivakov -Prezes Białoruskiego Towarzystwa Akupunktury) -Współpraca wstrzymana
 • Centrum Medycyny Chińskiej w Moskwie (Dr med. L. Lusina -Dyrektor)-Współpraca wstrzymana
 • Instytut Medycyny Naturalnej w Rydze (prof. N. Nickolaev- Prezes Łotewskiego Towarzystwa Akupunktury)
 • Instytut Fizjologii Ukraińskiej Narodowej Akademii Naukowej, Kijów (Prof. S. Gulyar)
 • Wietnamski Instytut Medycyny Tradycyjnej w Hanoi w ramach umowy międzyrządowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu Nr 7/2001/2003 - KOORDYNATOR
 • Od 1999 Wykładowca-szkolenia podyplomowe, w ramach programu Poprawy Opieki Perinatalnej.
 • Przewodniczący komitetów organizacyjnych następujących konferencji i sympozjów - Polskie Towarzystwo Akupunktury i Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki:

a) II Łódzkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej (Łódź 18.10.1997; PTA i CZMP)

b) III Łódzkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Współczesne metody diagnostyki elektrodermalnej stosowane w akupunkturze”. ( Łódź 21.03.1998; PTA i ICZMP).

c) IV Łódzkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Ginekologia, położnictwo, nietrzymanie moczu”. (Łódź 7.11.1998; PTA i ICMP)

d) Międzynarodowego Sympozjum „Akupunktura w nowoczesnej medycynie” Łódź 8.04.2000 PTA i ICZMP.

e) VI Kongresu Akupunktury pt. „Akupunktura w chorobach cywilizacyjnych XXI wieku. Łódź 15.06.2002; PTA i ICMP.

 2005 (kwiecień) Organizator w ICZMP -- I Polsko-Wietnamska Konferencja Międzynarodowa Medycyny Integracyjnej, poświęconą zastosowaniu akupunktury w różnych specjalnościach klinicznych.

 2005 Współprzewodniczący (HANOI) -- II Wietnamsko-Polskiej Międzynarodowej Konferencji Medycyny Integracyjnej. Uczestnicy-Specjaliści z Chin, Singapuru, Indii, Laosu, Kanady, Anglii, Polski Działalność Wietnamu.

Dalsza aktywność naukowa-patrz DYPLOMY

W dniu 16.03.2007 decyzją Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Porównanie metod leczenia zespołu bólowego miednicy mniejszej w przebiegu przewlekłego zapalenia narządów rodnych u kobiet".

 

1.06.2007 Minister Zdrowia powołał mnie na stanowisko Docenta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

1.10.2010 - 31.122017 Profesor nadzwyczajny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

9.10.2019-31.03.2022 p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Od 1.01.2018 moim pierwszym miejscem pracy jest II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-Profesor UM