Wykaz czasopism, w których były publikowane prace

 

 1. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica
 2. Akupunktura Polska
 3. Archives of Perinatal Medicine
 4. Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej
 5. Cancer J. Exp. Clin. Cancer Res
 6. Clinical and Experimental-Hyper. In Pregnancy
 7. Clinical&Experimental Opthalmology
 8. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology
 9. Foetal Diagnosis and Therapy
 10. Ginekologia Polska
 11. Ginekologia Praktyczna
 12. Gynecological Endocrinology
 13. J. Exp. Clin. Cancer Res
 14. Journal of Perinatal Medicine
 15. Journal of Psychomatic Obstetric & Gynecology
 16. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
 17. Medical Science Monitor
 18. Medipress Ginekologia i Położnictwo
 19. Nowa Medycyna
 20. Onkologia Polska
 21. Panaceum
 22. Polish Journal of Gynaecological Investigations
 23. Postępy w Neonatologii
 24. Przegąd Menopauzalny
 25. Neurologia Dziecięca
 26. Ginekologia i Położnictwo Medical Project
 27. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology
 28. Służba Zdrowia
 29. The American Journal of Chinese Medicine
 30. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
 31. The Year Book of Obstetrics and Gynecology