Wykaz Kongresów, zjazdów i konferencji na których były wygłaszane prace

 

 1. XIII konferencja Naukowa Położników i Ginekologów Wojskowych. Wrocław, 16-17.10. 1986, 1 praca
 2. IV Ogólnopolska Konferencja Akupunktury. Łódź 14.09.1991. 1 praca
 3. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa 25-28.05.1994, 3 prace
 4. Ogólnopolskie Sympozjum pt. „Bóle krzyża jako interdyscyplinarny problem medyczny”. Augustów 16-17.06 1995, 1 praca
 5. VI Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Gestozy PTG „Profilaktyka i leczenie EPH-gestozy”. Łódź 5-6.06.1987.- 3 prace
 6. I Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Poznań 12-14.10.1995, 2 prace
 7. Sympozjum „Wielowodzie, małowodzie. Diagnostyka i terapia”. Polanica Zdrój 26-28 .04 1996, 2 prace
 8. Sympozjum Sekcji Perinatologii PTG „Poród Przedwczesny”, Warszawa 10-11.05.1996
 9. XII International Congress The Foetus as a Patient”. Grado(Trieste-Italy). 23-25.05.1996, 2 prace
 10. 5th World Congress of Gynecological Endocrinology, Barcelona,spain, October 2-5, 1996, 2 prace
 11. XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Białystok-Mikołajki-Olsztyn. 4-7.06.1997, 8 prac
 12. Jubileuszowy Kongres Ginekologii Praktycznej. Poznań 16-20.1997, 5 prac
 13. Fetal Diagnosis and Therapy. XIV International Congress „The Fetus as a Patient” Amsterdam, The Netherlands, May 12-15.1998, 2 prace
 14. II Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej. Kwiecień 1998- 1 praca
 15. Acupuncture in Modern Medical Society: 5th International Baltic States Congress on Medical Acupuncture and Related Techniques. Jurmala, May 28-31 1998, 1 praca
 16. ICMART International Symposium on Medical Acupunture and Related Techniques „The Challenge of Acupuncture” Riga, May 21-23.1999, 1 praca
 17. 5th International Congress of Traditional Medicine and Acupuncture. Singapore 18-19.March 2000, 2 prace
 18. XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin 13-15.09.2000, ? 10 prac
 19. IV Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej. Poznń. Listopad 2000.-2 prace
 20. 2nd Central Asia Regional Congress of MWIA. Bangkok 2000
 21. 4th International Congress of Medical Acupuncture and Cosmetic Acupressure. Aurangabad 2000, 2 prace
 22. XIII International Congress of ISPOG, Buenos Aires, Argentina, April 26-28,2001, 2 prace
 23. 5th World Congress of Perinatal Medicine ,2001, 2 prace
 24. III sympozjum „ Nauki podstawowe w ginekologii” Lublin 2001, 1 praca
 25. I Interaktywna Konferencja Naukowa. Aktualne Problemy Perinatologii i Ginekologii. 3-6.04.2002 Zabrze-Szczyrk., 1 praca.
 26. XXIX th International Congress of ophthalmology. 21-25 April 2002.Sydney Australia, 1 praca.
 27. XVIII European Congress of Perinatal Medicine, Oslo, Norway, 19-22 June, 2002, 2 prace
 28. III Sympozjum Jaskry. III Polish Glaucoma Symposium. 10-12.10.2002.Wrocław Poland, 1 praca.
 29. 4th Congress of the Central European Association of Urology, Łódź, Poland 26-28 September 2002, 1 praca
 30. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz 17-20 września 2003, 8 prac.
 31. VII Kongres polskiego Towarzystwa Akupunktury: Skuteczność akupunktury w terapii interdyscyplinarnej, 27-28.09.2003. Ustroń k/Cieszyna 1 praca (wykład).
 32. Asian Pacific Congress on Controversies in Gynecology & Obstetrics & Infertility. Bangkok, Thailand. November 25-28, 2004. 3 prace.
 33. I Polsko-Wietnamska Konferencja Medycyny Integracyjnej. Łódź-ICZMP, 21-23.04.2005. –Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego. 2 prace.
 34. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Akupunktury „Miejsce akupunktury w neurologii i reumatologii”. Ustroń 4-5.06.2005. 2 prace. Przewodniczący Konferencji.
 35. 2-nd Vietnamese-Polish Joint Scientific Conference. International Conference on Integrative Medicine. Ha Noi. 25-27.10.2005. Conference Chairman. 2 prace.
 36. Ogólnopolskie Sympozjum pod patronatem PTG. „Niepłodność-Klinika i Praktyka”. Łódź 24-26.11.2005. Członek Komitetu Naukowego. 1 praca.
 37. Międzynarodowe Sympozjum „Zaawansowane Techniki Laparoskopowe w Ginekologii”. Łódź, 8-10.12.2005. Członek Komitetu Naukowego.
 38. Konferencja Międzynarodowa „Postępy w diagnostyce wad płodu. Rejestr wad płodów Województwa Łódzkiego” w ramach realizacji programu Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. Charakterystyka łódzkiej populacji płodów z wadami strukturalnymi- aspekty diagnostyczne, terapeutyczne, epidemiologiczne oraz prewencja. Łódź  ICZMP 12.05.06.   
 39. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Akupunktura w ortopedii i rehabilitacji. Ustroń 3-4.06.06. Członek Komitetu Naukowego. 1 wykład
 40. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań 28-30.09.2006. 5 prac.
 41. II Ogólnopolskie Sympozjum ZAAWANSOWANE TECHNIKI OPERACYJNE W GINEKOLOGII HYSTEREKTOMIA. 22-23 czerwca 2007 ICZMP w Łodzi.Członek Komitetu Naukowego, moderator sesji naukowych.
 42. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „ Współczesne trendy w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy". Ministerstwo Zdrowia(Centralny Osrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy)   i PolskieTowarzystwo Ginekologiczne. Łódź 14 września 2007.
 43. IV Ogólnopolskie Sympozjum „ Postępy w diagnostyce i leczeniu endometriozy". ICZMP Łódź 8-9.11.2007
 44. III Sympozjum „ Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii" zorganizowanym w Strykowie w dniu 10.10.2008-moderator sesji naukowej. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Oddział Łódzki oraz Sekcja Dydaktyczna.
 45. Towarzystwa V Kongres Polskiego Medycyny Perinatalnej pt. „ Medycyna Perinatalna XXI wieku”. 25-27 czerwca 2009, Łódź -1 praca.
 46. XXX Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Lublin 16-19 września 2009.
 47. Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa –pt. „Tradycyjna Medycyna Chińska w Chińskiej Republice Ludowej i republice Białoruś”. Mińsk  29-30 październik 2009.- 2 wykłady-współprowadzenie konferencji.
 48. Dalszy udział w kongresach ( po roku 2009 ) w roli organizatora i wykładowcy- patrz dyplomy